21. 9. 2019  2:34 Matúš
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTIPČÁK, M. -- KOMÁK, M. Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače. Diplomová práca. 2019. 53 s.

Originálny názov: Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
Anglický názov: Design of methodology for generating trajectory of industrial robots designed for 3D printing technology
Český názov:
Autor: Ing. Marek Štipčák
Ing. Martin Komák, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 53
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: RobotStudio, 3D tlač, STL, Matlab, Trajektória, Trajectory, 3D printing, RAPID, Industrial robot, Simulation, Priemyselný robot, Simulácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Štipčák
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)