21. 9. 2019  19:25 Matúš
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HARMAN, P. -- DUCHOŇ, F. Kontrola kvality výrobného procesu. Diplomová práce. 2019. 49 s.

Originální název: Kontrola kvality výrobného procesu
Anglický název: Quality control of production process
Český název:
Autor: Ing. Peter Harman
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 49
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kvalita, PHP, manufacturing process, Symfony, quality, výrobný proces, JavaScript
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Harman
Poslední změna: 15.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)