16. 10. 2019  11:49 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HARMAN, P. -- DUCHOŇ, F. Kontrola kvality výrobného procesu. Diplomová práca. 2019. 49 s.

Originálny názov: Kontrola kvality výrobného procesu
Anglický názov: Quality control of production process
Český názov:
Autor: Ing. Peter Harman
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 49
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, PHP, manufacturing process, Symfony, quality, výrobný proces, JavaScript
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Harman
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)