21. 9. 2019  19:57 Matúš
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PEČIMUTH, D. -- PAULUSOVÁ, J. Riadenie systémov s dopravným oneskorením. Bakalárska práca. 2019. 54 s.

Originálny názov: Riadenie systémov s dopravným oneskorením
Anglický názov: Control of Systems with Transport Delay
Český názov:
Autor: Bc. Daniel Pečimuth
Ing. Jana Paulusová, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 54
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: riadenie, dopravné oneskorenie, time delay, system control, PID regulátor, PID controller
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Daniel Pečimuth
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)