17. 9. 2019  14:37 Olympia
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VADKERTI, V. -- DUCHOŇ, F. ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA. Bakalárska práca. 2019. 58 s.

Originálny názov: ROS moduly pre riadenie pohybu robotických systémov KUKA
Anglický názov: ROS Modules for Motion Control of KUKA Robotic Systems
Český názov:
Autor: Bc. Vladimír Vadkerti
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 58
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: lokalizácia, mapping, laser scaner, mapovanie, navigácia, pohyb, navigation, YouBot, laserový skener, Robotický operačný systém, motion, Robot operating system, localization
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Vladimír Vadkerti
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)