21. 9. 2019  8:43 Matúš
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PSOTKA, M. -- DUCHOŇ, F. Riadenie autonómneho vozidla. Bakalářská práce. 2019. 50 s.

Originální název: Riadenie autonómneho vozidla
Anglický název: Autonomous vehicle control
Český název:
Autor: Bc. Martin Psotka
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 50
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Kinematika, Kinematics, Simulation model, Autonómne vozidlo, Simulačná schéma, MATLAB & Simulink, Autonomous vehicle
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Psotka
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)