17. 10. 2019  4:43 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PSOTKA, M. -- DUCHOŇ, F. Riadenie autonómneho vozidla. Bakalárska práca. 2019. 50 s.

Originálny názov: Riadenie autonómneho vozidla
Anglický názov: Autonomous vehicle control
Český názov:
Autor: Bc. Martin Psotka
prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 50
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Kinematika, Kinematics, Simulation model, Autonómne vozidlo, Simulačná schéma, MATLAB & Simulink, Autonomous vehicle
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Psotka
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)