16. 9. 2019  12:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KURA, T. -- CHOVANEC, Ľ. Model plniacej linky. Bakalářská práce. 2019. 40 s.

Originální název: Model plniacej linky
Anglický název: Filling Machine Model
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Kura
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 40
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: oscillation, Filling line, plniaca linka, kmity, tvarovač, shaper
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Kura
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)