17. 10. 2019  2:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KURA, T. -- CHOVANEC, Ľ. Model plniacej linky. Bakalárska práca. 2019. 40 s.

Originálny názov: Model plniacej linky
Anglický názov: Filling Machine Model
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Kura
Ing. Ľuboš Chovanec, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 40
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: oscillation, Filling line, plniaca linka, kmity, tvarovač, shaper
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Kura
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)