19. 9. 2019  17:11 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LOMEN, M. -- KÖRÖSI, L. Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert. Bakalářská práce. 2019. 45 s.

Originální název: Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert
Anglický název: Monitoring software - Power Monitoring Expert
Český název:
Autor: Bc. Miroslav Lomen
Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 45
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: PME, SCADA, iEM3155, PM5561
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Miroslav Lomen
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)