19. 10. 2019  12:31 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOMEN, M. -- KÖRÖSI, L. Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert. Bakalárska práca. 2019. 45 s.

Originálny názov: Monitorovací softvér - Power Monitoring Expert
Anglický názov: Monitoring software - Power Monitoring Expert
Český názov:
Autor: Bc. Miroslav Lomen
Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 45
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: PME, SCADA, iEM3155, PM5561
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Miroslav Lomen
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)