19. 1. 2020  8:58 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KENICKÝ, I. -- BABINEC, A. Kinematika robotického manipulátora. Bakalářská práce. 2019. 50 s.

Originální název: Kinematika robotického manipulátora
Anglický název: Kinematics of Robotic manipulator
Český název:
Autor: Bc. Ivan Kenický
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 50
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: robotic arm, Robotics, forward kinematics, priama kinematika, DOF, Robotika, stupeň voľnosti, manipulator, inverse kinematics, manipulátor, inverzná kinematika, Robotické rameno
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Ivan Kenický
Poslední změna: 06.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)