18. 2. 2020  11:22 Jaromír
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KENICKÝ, I. -- BABINEC, A. Kinematika robotického manipulátora. Bakalárska práca. 2019. 50 s.

Originálny názov: Kinematika robotického manipulátora
Anglický názov: Kinematics of Robotic manipulator
Český názov:
Autor: Bc. Ivan Kenický
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 50
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: robotic arm, Robotics, forward kinematics, priama kinematika, DOF, Robotika, stupeň voľnosti, manipulator, inverse kinematics, manipulátor, inverzná kinematika, Robotické rameno
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ivan Kenický
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)