19. 10. 2019  17:11 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav robotiky a kybernetiky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URDIANYK, J. -- BABINEC, A. Prieskumný mobilný robot. Bakalárska práca. 2019. 48 s.

Originálny názov: Prieskumný mobilný robot
Anglický názov: Exploratory mobile robot
Český názov:
Autor: Bc. Ján Urdianyk
doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 48
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: teleoperation, mobile robot, tele-riadenie, mobilný robot, Raspberry Pi
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Ján Urdianyk
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)