25. 1. 2020  4:10 Gejza
Akademický informační systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHMÚRNY, I. -- SZABÓ, D. -- JURIGOVÁ, M. Thermal performance testing for window with vacuum glazing. Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference, s. 13--20.

Originální název: Thermal performance testing for window with vacuum glazing
Slovenský název:
Autor: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (45%)
Mgr. Daniel Szabó (45%)
Ing. Martina Jurigová, PhD. (10%)
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Ústav súdneho znalectva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 13
Do strany: 20
Počet stran: 8
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: vacuum glazing, window, U-value, pillars, edge
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1202-5.

Originální název: Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-0357-1202-5
Nakladatel: Trans Tech Publications
Místo vydání: Zürich
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 19.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)