9. 12. 2019  13:19 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CHMÚRNY, I. -- SZABÓ, D. -- JURIGOVÁ, M. Thermal performance testing for window with vacuum glazing. Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference, s. 13--20.

Originálny názov: Thermal performance testing for window with vacuum glazing
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (45%)
Mgr. Daniel Szabó (45%)
Ing. Martina Jurigová, PhD. (10%)
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 13
Do strany: 20
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: vacuum glazing, window, U-value, pillars, edge
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Posledná zmena: 20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference. Zürich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1202-5.

Originálny názov: Proceedings of the 12th International enviBUILD Conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-0357-1202-5
Vydavateľ: Trans Tech Publications
Miesto vydania: Zürich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)