13. 12. 2019  0:48 Lucia
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORSKÝ, J. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- ZAPLETALÍKOVÁ, E. -- RÓZSA, Z. Entrepreneurial propensity index of university students. The case study from the Czech Republic, Slovakia and Poland. Oeconomia Copernicana, 10. s. 173--192.

Originálny názov: Entrepreneurial propensity index of university students. The case study from the Czech Republic, Slovakia and Poland
Slovenský názov:
Autor: Ján Dvorský (25%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (25%)
Eliška Zapletalíková (25%)
Zoltán Rózsa (25%)
Pracovisko: Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Oeconomia Copernicana
Číslo zväzku (ročník): 10
Od strany: 173
Do strany: 192
Počet strán: 20
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: university student, entrepreneurship, entrepreneurial propensity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Oeconomia Copernicana. 2019.

Originálny názov: Oeconomia Copernicana
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)