13. 12. 2019  1:39 Lucia
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORSKÝ, J. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- ÇERA, G. -- FOLVARČNÁ, A. Important factors for the entrepreneurship in Central Europe. Innovative Marketing, 15. s. 71--83.

Originálny názov: Important factors for the entrepreneurship in Central Europe
Slovenský názov:
Autor: Ján Dvorský (5%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (85%)
Gentjan Çera (5%)
Andrea Folvarčná (5%)
Pracovisko: Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Innovative Marketing
Číslo zväzku (ročník): 15
Od strany: 71
Do strany: 83
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: university student, social environment, Poland, financial resources, Slovak Republic, macroeconomic environment, entrepreneurial propensity, Czech Republic
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Innovative Marketing. 2019.

Originálny názov: Innovative Marketing
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)