25. 1. 2020  17:22 Gejza
Akademický informační systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DVORSKÝ, J. -- ÇERA, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. Important factors which determining the propensity of students to the entrepreneurship. In Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]. 1. vyd. Považská Bystrica : BCSS. L.L.C, 2019, s. 30. ISBN 978-80-8154-269-5.

Originální název: Important factors which determining the propensity of students to the entrepreneurship
Slovenský název:
Autor: Ján Dvorský (10%)
Gentjan Çera (10%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (80%)
Pracoviště: Ústav súdneho znalectva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]
Podnázev:
Od strany: 30
Do strany: 30
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: financial resources, university students, entrepreneurial propensity, macroeconomic environment, social environment
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Považská Bystrica : BCSS. L.L.C, 2019. ISBN 978-80-8154-269-5.

Originální název: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-8154-269-5
Nakladatel: BCSS. L.L.C
Místo vydání: Považská Bystrica
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 21.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)