9. 12. 2019  13:43 Izabela
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORSKÝ, J. -- ÇERA, G. -- PETRÁKOVÁ, Z. Important factors which determining the propensity of students to the entrepreneurship. In Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]. 1. vyd. Považská Bystrica : BCSS. L.L.C, 2019, s. 30. ISBN 978-80-8154-269-5.

Originálny názov: Important factors which determining the propensity of students to the entrepreneurship
Slovenský názov:
Autor: Ján Dvorský (10%)
Gentjan Çera (10%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (80%)
Pracovisko: Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 30
Do strany: 30
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: financial resources, university students, entrepreneurial propensity, macroeconomic environment, social environment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Považská Bystrica : BCSS. L.L.C, 2019. ISBN 978-80-8154-269-5.

Originálny názov: Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2019): proceedings of abstract of International Scientific Conference. July, 3-6, 2019, Pula [elektronický zdroj]
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8154-269-5
Vydavateľ: BCSS. L.L.C
Miesto vydania: Považská Bystrica
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)