12. 12. 2019  23:09 Otília
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORSKÝ, J. -- MIKELOVÁ, L. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- RÓZSA, Z. Impact of social attributes on the propensity for entrepreneurship among university students. Journal of International Studies, 12. s. 253--268.

Originálny názov: Impact of social attributes on the propensity for entrepreneurship among university students
Slovenský názov:
Autor: Ján Dvorský (25%)
Lucie Mikelová (25%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (25%)
Zoltán Rózsa (25%)
Pracovisko: Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of International Studies
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 253
Do strany: 268
Počet strán: 16
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: propensity for entrepreneurship, disadvantages of entrepreneurship, student, advantages of entrepreneurship, social environment
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of International Studies. 2019.

Originálny názov: Journal of International Studies
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)