11. 12. 2019  15:45 Hilda
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORSKÝ, J. -- PETRÁKOVÁ, Z. The entrepreneurial propensity of students for starting a new business and their key factors. In ŠIMURINA, J. -- NAČINOVIĆ BRAJE, I. -- PAVIĆ, I. Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business: 12-15 June 2019, Opatija, Croatia [elektronický zdroj]. 1. vyd. Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2019, s. 331--340. ISSN 2671-132X.

Originálny názov: The entrepreneurial propensity of students for starting a new business and their key factors
Slovenský názov:
Autor: Ján Dvorský (10%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (90%)
Pracovisko: Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business: 12-15 June 2019, Opatija, Croatia [elektronický zdroj]
Podnázov:
Od strany: 331
Do strany: 340
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: university education, empirical research, entrepreneurship, personality traits, entrepreneurial propensity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ŠIMURINA, J. -- NAČINOVIĆ BRAJE, I. -- PAVIĆ, I. Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business: 12-15 June 2019, Opatija, Croatia [elektronický zdroj]. 1.. vyd. Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2019. Odyssey Conference, 1/2019. ISSN 2671-132X.

Originálny názov: Proceedings of FEB Zagreb 10th International Odyssey Conference on Economics and Business: 12-15 June 2019, Opatija, Croatia [elektronický zdroj]
Český názov:
Editor: Jurica Šimurina
Ivana Načinović Braje
Ivana Pavić
Druh publikácie: zborník
ISSN: 2671-132X
Vydavateľ: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business
Miesto vydania: Zagreb
Edícia a číslo zväzku: Odyssey Conference, 1/2019
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:21 (Import dát z knižnice)