8. 12. 2019  1:04 Marína
Akademický informačný systém

Ústav súdneho znalectva (SvF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVORSKÝ, J. -- PETRÁKOVÁ, Z. -- ZAPLETALÍKOVÁ, E. -- RÓZSA, Z. Entrepreneurial propensity index of Czech university students. In BALCERZAK, A. -- PIETRYKA, I. Contemporary Issue in Economy. Abstract Book. Olsztyn,Poland: Institute of Economic Research, 2019, s. 78--79. ISBN 978-83-65605-10-8.

Originálny názov: Entrepreneurial propensity index of Czech university students
Slovenský názov:
Autor: Ján Dvorský (25%)
doc. Ing. Zora Petráková, PhD. (25%)
Eliška Zapletalíková (25%)
Zoltán Rózsa (25%)
Pracovisko: Ústav súdneho znalectva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Contemporary Issue in Economy. Abstract Book
Podnázov:
Od strany: 78
Do strany: 79
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: university students, entrepreneurship, entrepreneurial propensity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

BALCERZAK, A. -- PIETRYKA, I. Contemporary Issue in Economy. Abstract Book. Olsztyn,Poland: Institute of Economic Research, 2019. ISBN 978-83-65605-10-8.

Originálny názov: Contemporary Issue in Economy. Abstract Book
Anglický názov:
Český názov:
Editor: A. Balcerzak
Ilona Pietryka
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-83-65605-10-8
Vydavateľ: Institute of Economic Research
Miesto vydania: Olsztyn,Poland
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)