May 27, 2019   7:00 a.m. Iveta
Academic information system

The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultYearDetails
Aplikácia konceptu inteligentnej budovy
Puškár, Branislav
Aplikácia konceptu inteligentnej budovy. Eurostav, 25. p. 10--13.
articles in magazines2019Details
Architektonické dedičstvo: editoriál
Bacová, Andrea
Architektonické dedičstvo: editoriál. Arch, 24. p. 1--2.
articles in magazines2019Details
Bývanie v mestách 21. storočia: medzinárodná konferencia na tému zdravého bývania v mestách
Kubaliaková, Radka
Bývanie v mestách 21. storočia: medzinárodná konferencia na tému zdravého bývania v mestách. Arch, 24. p. 59--60.
articles in magazines2019Details
Editoriál: bývať v meste
Bacová, Andrea
Editoriál: bývať v meste. Arch, 24. p. 15.
articles in magazines2019Details
Editoriál: Sy- alebo asymetrická
Bacová, Andrea
Editoriál: Sy- alebo asymetrická. Arch, 24. p. 17.
articles in magazines2019Details
Editoriál: v krajine
Bacová, Andrea
Editoriál: v krajine. Arch, 24. p. 7.
articles in magazines2019Details
"Finale Grande" medzinárodnej študentskej súťaže Xella
Selcová, Ľubica
"Finale Grande" medzinárodnej študentskej súťaže Xella. Arch, 24. p. 60--63.
articles in magazines2019Details
Jedna lastovička leto nerobí...
Czafík, Michal
Jedna lastovička leto nerobí. Arch, 24. p. 36--41.
articles in magazines2019Details
REGIOGOES.: Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Projekt INTERREG SK-AT
Bacová, Andrea -- Puškár, Branislav
REGIOGOES.: Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Projekt INTERREG SK-AT. Informačné listy FA STU, 26. p. 11.
articles in magazines2019Details
V hlavnej úlohe vila Tugendhat
Bacová, Andrea
V hlavnej úlohe vila Tugendhat. Arch, 24. p. 62.
articles in magazines2019Details
Vzťah medzi súkromnými a verejnými priestormi kolektívneho bývania na príklade Bratislavy a Tbilisi
Bacová, Andrea -- Majzlanová, Daniela -- Bergerová, Katarína
Relation between private and public spaces of collective housing at the example of Bratislava and Tbilisi. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Záhradné vily - odkaz starých Záluh
Tóthová, Zuzana
Záhradné vily - odkaz starých Záluh. Arch, 24. p. 26--31.
articles in magazines2019Details