21. 10. 2020  6:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FAD) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 37

PublikácieDruh výsledkuRok
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Klásek, Tomáš -- Šíp, Lukáš
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Kubicová, Jana -- Varga, Tibor
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Magyarics, Dávid -- Varga, Tibor
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Mažgútová, Barbora -- Varga, Tibor
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Petrek, Radoslav -- Varga, Tibor
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Jozefík, Tomáš -- Šíp, Lukáš
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Sedliačková, Martina -- Šíp, Lukáš
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Amfiteáter Detva
Svrčková, Laura -- Šíp, Lukáš
Amfiteáter Detva. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Editoriál
Gregor, Pavel -- Legény, Ján
Editoriál. ALFA, 25. s. 2.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Efektívna justícia
Pifko, Henrich
Efektívna justícia. Eurostav, 26. s. 50--52.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education
Špaček, Robert -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. s. 18--23.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Krempaský, Matej -- Legény, Ján
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Bezáková, Ivana -- Krajcsovics, Lorant
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová
Kostroš, Michal -- Pifko, Henrich
Metropolitné inovačné centrum - mestský blok Bazová. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie
Končeková, Danica -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie. Spektrum, 26. s. 58--59.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Mixed reality in the presentation of industrial heritage development
Hain, Vladimír -- Hajtmanek, Roman
Mixed reality in the presentation of industrial heritage development. In SOBOTA, B. Mixed Reality. 1. vyd. London, UK : IntechOpen, 2020, ISBN 978-1-83962-622-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Non-linear design thinking in architectural education
Lüley, Marek
Non-linear design thinking in architectural education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. s. 302--306.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Nové múzeum v starom meste
Pifko, Henrich
Nové múzeum v starom meste. Eurostav, 26. s. 54--55.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Plug and play – mestská mobilita budúcnosti
Kupko, Alexander -- Uhrík, Martin
Plug and play – mestská mobilita budúcnosti. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Plug and play – mestská mobilita budúcnosti
Kolcun, Martin -- Uhrík, Martin
Plug and play – mestská mobilita budúcnosti. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava
Kamenská, Miroslava -- Špaček, Robert
Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predslov
Legény, Ján
Predslov. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 4--5. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Kislíková, Anna -- Krajcsovics, Lorant
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sebestačný modulárny dom
Kopiláková, Zuzana -- Pifko, Henrich
Sebestačný modulárny dom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Späť do školy
Pifko, Henrich
Späť do školy. Eurostav, 26. s. 52--54.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Školský klub
Trnková, Jana -- Uhrík, Martin
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Školský klub
Svobodová, Dominika -- Uhrík, Martin
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Školský klub
Sokolovová, Soňa -- Uhrík, Martin
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Školský klub
Löscher, Miriam -- Uhrík, Martin
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Školský klub
Minárik, Peter -- Šíp, Lukáš
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Školský klub
Knezovičová, Alexandra -- Šíp, Lukáš
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Školský klub
Klampárová, Michaela -- Varga, Tibor
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Školský klub
Hurtoňová, Alexandra -- Varga, Tibor
Školský klub. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Veda/výskum: vstup aj výstup
Pifko, Henrich
Veda/výskum: vstup aj výstup. Eurostav, 26. s. 68--70.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Výnimočná škola vo viedenskom Seestadt Aspern
Macháčová, Klára
Výnimočná škola vo viedenskom Seestadt Aspern. Eurostav, 26. s. 60--63.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Z dreva, zeleno, sociálne
Pifko, Henrich
Z dreva, zeleno, sociálne. Eurostav, 26. s. 56--58.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Zelená, zelenšia, ....
Pifko, Henrich
Zelená, zelenšia. Arch, 25. s. 50--55.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti