Aug 22, 2019   7:36 a.m. Tichomír
Academic information system

Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 46

PublicationsType of resultYearDetails
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building
Polomová, Beata -- Hanuliak, Peter -- Vargová, Andrea
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, p. 526--534. ISBN 978-88-916-3245-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition
Pohaničová, Jana -- Ondrušová, Katarína
Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938)
Ondrušová, Katarína
Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938). In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities
Gregor, Pavel -- Kalašová, Kristína
Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, p. 18--22.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Banská Bystrica , former urban Brewery - architectural study of the area revitalization
Matia, Matej -- Kráľová, Eva
Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Bretagne-Normandie.
Hrašková, Nadežda
Bretónsko - Normandia: Putovanie za históriou - od megalitov po Le Corbusiera. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 20 p. ISBN 978-80-227-4900-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Farba v architektúre: reminiscencie a súčasnosť
Urlandová, Andrea
Farba v architektúre: reminiscencie a súčasnosť. Remeslo, umenie, dizajn, 20. p. 52--53.
articles in magazines2019Details
Káva s dekanom
Kalašová, Kristína -- Dubiny, Martin
Káva s dekanom. Informačné listy FA STU, 26. p. 2.
articles in magazines2019Details
Káva s prodekankou
Dubiny, Martin -- Kalašová, Kristína
Káva s prodekankou. Informačné listy FA STU, 26. p. 2.
articles in magazines2019Details
Late modernism in the Slovak spa localities
Zaiček, Martin -- Moravčíková, Henrieta
Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
Kolesárová, Lenka -- Kráľová, Eva
Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modrý Kameň - conservation and restoration of the castle
Ksiažeková, Veronika -- Hrašková, Nadežda
Modrý kameň - pamiatková obnova hradu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modrý Kameň. Monument restoration of the castle.
Kočišová, Stanislava -- Botek, Andrej
Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Modrý Kameň. Monument restoration of the castle.
Müllerová, Alexandra -- Botek, Andrej
Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monument Restoration of Historical Building of the Main Railway Station in Bratislava
Husárová, Frederika -- Vodrážka, Peter
Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Monument Restoration of the main Building of the Danubius Factory in Bratislava
Inczingerová, Lucia -- Vodrážka, Peter
Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Mačuhová, Daniela -- Polomová, Beata
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Medlenová, Lucia -- Hrašková, Nadežda
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunction Gym
Mikátová, Dominika -- Polomová, Beata
Multifunkčná telocvičňa. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Multifunctional Apartment House
Sventeková, Karin -- Kráľová, Eva
Polyfunkčný bytový dom. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nábrežia ako integrálna časť miest: Adaptácia a nové využitie priemyselného dedičstva prístavu v Bratislave
Bartošová, Nina
Waterfronts as Integral Part of Cities: Adaptation and Re-Use of Harbour's Industrial Heritage in Bratislava. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, p. 657--664. ISBN 978-619-7408-75-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
New builging on Župné Square and Revitalisation of Michael´s Moat in Bratislava
Uličiansky, Tomáš -- Pauliny, Pavol
Dostavba prieluky na Župnom námestí a revitalizácia Michalskej priekopy v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
Aschenbrierová, Veronika -- Kráľová, Eva
Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Reflections of Architecture: an Attempt at Grasping Contemporary Discussions on Architecture Within and Beyond the Teaching Process
Moravčíková, Henrieta
Reflexie architektúry. Pokus o uchopenie aktuálnej architektonickej diskusie v rámci a nad rámec výučby. In SOKOLOVÁ JULIANA, -- RÉVÉSZOVÁ ZUZANA, -- TAJKOV, P. Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania. Zborník konferenčných príspevkov. Košice: : Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2019, p. 133--140. ISBN 978-80-972017-9-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Reflexie architektúry 10,11,12/2018
Moravčíková, Henrieta -- Bartošová, Nina -- Janák, Michal
Reflections of architecture: 10,11,12/2018. Bratislava : Spektrum, 2019. 303 p. ISBN 978-80-227-4930-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Residence of Ambassador
Mihaľová, Zuzana -- Botek, Andrej
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Perejdová, Michaela -- Bartošová, Nina
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Návojský, Richard -- Bartošová, Nina
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Novák, Tomáš -- Bartošová, Nina
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Matoušková, Kristína -- Vodrážka, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Olexa, Marián -- Vodrážka, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Presinszky, Kristián -- Polomová, Beata
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Macharová, Kristína -- Botek, Andrej
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Michalíková, Zuzana -- Botek, Andrej
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of Ambassador
Mravík, Adam -- Pauliny, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of the ambassador
Mikovčák, Viktor -- Kráľová, Eva
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of the ambassador
Mesíková, Veronika -- Kráľová, Eva
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Residence of the Ambassador - Jančova street
Lipiansky, Vladimír -- Kráľová, Eva
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Revitalisation and Monument Restoration of the Main Railway Station in Bratislava
Harniš, Fedor -- Pauliny, Pavol
Revitalizácia a pamiatková obnova Hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Rezidencia veľvyslanca
Pajerský, Michal -- Pauliny, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
River and Projective Location of Banks
Bencová, Jarmila
Rieka a projektívne miesto brehov. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019, p. 63--72. ISBN 978-80-227-4908-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Greater Bratislava of Architects Alois Balán and Jiří Grossmann
Ščepánová, Soňa
Veľká Bratislava architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna. Architektúra a urbanizmus, 53. p. 88--102.
articles in magazines2019Details
Tribute to the great man, architecture historian and critic: Friedrich Achleitner (1930 - 2019)
Moravčíková, Henrieta
Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930 - 2019). Architektúra a urbanizmus, 53. p. 124--125.
articles in magazines2019Details
Uhrovec mansion, architectural study of the revitalization of the building and historical area
Dulín, Adam -- Kráľová, Eva
Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Úloha výskumu v architektonickom vzdelávaní na FA STU
Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Role of research in architectural education at FA-STU. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17. p. 140--145.
articles in magazines2019Details
Vzdelávanie o priemyselnom dedičstve pomocou virtuálnej reality
Hain, Vladimír -- Hajtmanek, Roman -- Kráľová, Eva
Industrial heritage education by virtual reality. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, p. 489--496. ISBN 978-619-7408-75-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details