Aug 8, 2020   8:32 a.m. Oskar
Academic information system

Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 57

PublicationsType of resultYearDetails
Adaptation of the Industrial Zone Objects at Chalupkova Street - Bratislava
Kukučková, Barbora -- Botek, Andrej
Adaptácia objektov industriálnej zóny Chalupkova - Bratislava. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Adaptation of the Object Number 41 in the Industrial Complex in Partizanske
Vaňová, Veronika -- Vodrážka, Peter
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Air conditioning of exhibition, sales and storage areas of tobacco products
Ferechová, Kristína -- Straková, Zuzana
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Antal Palóczi a začiatky moderného urbanizmu v Uhorsku: príklad Bratislavy a Nového Sadu
Moravčíková, Henrieta -- Pastoreková, Laura -- Lovra, Éva
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). Planning Perspectives, 35. p. 371--381.
articles in magazines
2020
Details
Beckov - Adaptation and Renovation of the Franciscan Monastery´s Complex for Center of new Evangelization
Kanich, Ivan -- Botek, Andrej
Beckov - Adaptácia a obnova komplexu františkánskeho kláštora pre Centrum novej evanjelizácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bratislava, Complex of Červený rak - Architectural Study of Conversion of a Block of Historical Buildings to a New Function
Jelínková, Martina -- Kráľová, Eva
Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bratislava, Chalupkova Street Zone - Architectural Study of the Completion of the Industrial Heritage Building of the Design Factory
Lampert, Viktor -- Kráľová, Eva
Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Bratislava, Chalupkova Street Zone Revitalization - Architectural Design of the Object of Cultural Function
Andeleková, Nicolette -- Kráľová, Eva
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Calculation, design and assessment of energy systems using renewable energy sources (RES) in a nearly zero energy building
Poliak, Tomáš -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Calculation, design and assessment of heating of a large object
Trabalíková, Natália -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Central and decentralized ventilation of an apartment building
Lackovich, Peter -- Straková, Zuzana
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community center
Vojtek, Pavol -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Haladejová, Patrícia -- Bartošová, Nina
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Community Center
Vlčková, Patrícia -- Vodrážka, Peter
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Community Center
Mikešová, Hermína -- Pohaničová, Jana
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Kajanová, Bronislava -- Hrašková, Nadežda
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Community Center
Remenár, Pavol -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Senderáková, Lucia -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Timko, Tomáš -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Urgelová, Katarína -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Sujová, Lenka -- Hrašková, Nadežda
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Hubčík, Ján -- Hrašková, Nadežda
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Community Center
Furdová, Andrea -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Némethyová, Natália -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Osvaldová, Eliška -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Veselková, Anna -- Vodrážka, Peter
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Community Center
Plevjaková, Natália -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Conversion of the Industrial Building No. 60 in Partizánske
Szanková, Anita -- Bartošová, Nina
Konverzia priemyselného objektu č. 60 v Partizánskom. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Čierna a biela je dobrá - aj v podkroví
Pauliny, Pavol
Čierna a biela je dobrá - aj v podkroví. Arch, 25. p. 50--55.
articles in magazines
2020
Details
Design and assessment of heating / cooling of an apartment building using active thermal protection (ATO)
Mackovčin, Adam -- Kalús, Daniel
Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO). Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Energy certification of an apartment building - analysis of various heat sources and heating systems
Benčíková, Simona -- Kalús, Daniel
Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. p. 39--42.
articles in magazines
2020
Details
House in a steel corset, Prague
Moravčíková, Henrieta
Haus im Stahlkorsett, Prag. architektur.aktuell, 480. p. 76--85.
articles in magazines
2020
Details
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education
Špaček, Robert -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. p. 18--23.
articles in magazines
2020Details
Michal Milan Harminc - Creator of three Slovak museums
Pohaničová, Jana
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí. Designum, 26. p. 54--63.
articles in magazines
2020
Details
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie
Končeková, Danica -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie. Spektrum, 26. p. 58--59.
articles in magazines
2020
Details
Modern tensile facades deliberately use artificial lighting.
Polomová, Beata -- Vargová, Andrea
Moderné napínané fasády počítajú zámerne s umelým svetlom. Světlo, 23. p. 50--53.
articles in magazines
2020
Details
Monument Restoration and Renovation of the Stará Pracháreň Building in Trnava
Mrvová, Denisa -- Pauliny, Pavol
Pamiatková obnova a adaptácia Starej Prachárne v Trnave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multifunctional Hall in the Industrial Zone in Partizánske
Rypák, Lukáš -- Vodrážka, Peter
Viacúčelová hala v industriálnej zóne v Partizánskom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
New Pavilion on Námestie SNP Square in Partizánske
Baková, Lenka -- Bartošová, Nina
Nový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
New Residential Zone in Partizánske
Janušová, Zuzana -- Bartošová, Nina
Nová obytná zóna v Partizánskom. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
New Transport Terminal in Partizánske
Volf, Karol -- Vodrážka, Peter
Nový dopravný terminál v Partizánskom. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. Eurostav, 26. p. 48--50.
articles in magazines
2020
Details
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. Eurostav, 26. p. 48--50.
articles in magazines2020
Details
Residence of Ambassador
Mučičková, Kristína -- Vodrážka, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž
Pauliny, Pavol
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž. Arch, 25. p. 58--61.
articles in magazines2020Details
S rešpektom k dielu nestora
Pohaničová, Jana
S rešpektom k dielu nestora. Arch, 25. p. 16--21.
articles in magazines
2020
Details
Signálny bod večnosti
Botek, Andrej
Signálny bod večnosti. Arch, 25. p. 36--42.
articles in magazines
2020
Details
The buildings of the Congregation of the Dauthers of the Divine Savior on Jakubovo square and their development in the half of the 20th century
Botek, Andrej
Budovy Kongregácie dcér Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí a ich vývoj v prvej polovici 20. storočia. In FRANCOVÁ, Z. Mesto a jeho pamäť. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2020, p. 129--147. ISBN 978-80-89636-40-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
The Svoradov Dormitory in Bratislava
Szekerová, Diana -- Pohaničová, Jana
Svoradov internát v Bratislave. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Topolčany, Old Hospital Complex - Restoration of Selected Buildings
Beňačková, Božena -- Polomová, Beata
Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus
Vošková, Katarína
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus. Arch, 25. p. 32--35.
articles in magazines
2020
Details
Ventilation and air conditioning of a non-residential building with multipurpose polyfunction
Časnocha, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Ventilation and partial air conditioning of the office building
Štefanič, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Záchenský, Dávid -- Straková, Zuzana
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel
Ščepánová, Soňa
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel. Spektrum, 26. p. 26--29.
articles in magazines
2020
Details
1120 rokov od obnovenia Veľkomoravskej cirkevnej provincie
Botek, Andrej
1120 rokov od obnovenia Veľkomoravskej cirkevnej provincie. Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 17. p. 111--128.
articles in magazines
2020
Details