22. 9. 2019  16:08 Móric
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 56

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building
Polomová, Beata -- Hanuliak, Peter -- Vargová, Andrea
Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 526--534. ISBN 978-88-916-3245-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition
Pohaničová, Jana -- Ondrušová, Katarína
Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938)
Ondrušová, Katarína
Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938). In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov.
Zaiček, Martin -- Moravčíková, Henrieta
Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto. Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov. Dizertačná práca. 2019. 167 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\Prípadová štúdia Sliač
Pasiar, Michal -- Pohaničová, Jana
Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\Prípadová štúdia Sliač. Dizertačná práca. 2019. 134 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities
Gregor, Pavel -- Kalašová, Kristína
Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj]. 2019, s. 18--22.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
Matia, Matej -- Kráľová, Eva
Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bretónsko - Normandia: Putovanie za históriou - od megalitov po Le Corbusiera
Hrašková, Nadežda
Bretónsko - Normandia: Putovanie za históriou - od megalitov po Le Corbusiera. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 20 s. ISBN 978-80-227-4900-8.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia
Bialoblocka Karolina, -- Urlandová, Andrea
Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia. Czasopismo techniczne = Technical Transactions, 6. s. 17--36.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dostavba prieluky na Župnom námestí a revitalizácia Michalskej priekopy v Bratislave
Uličiansky, Tomáš -- Pauliny, Pavol
Dostavba prieluky na Župnom námestí a revitalizácia Michalskej priekopy v Bratislave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Farba v architektúre: reminiscencie a súčasnosť
Urlandová, Andrea
Farba v architektúre: reminiscencie a súčasnosť. Remeslo, umenie, dizajn, 20. s. 52--53.
články v časopisoch2019Podrobnosti
František Storno na Slovensku. Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
Paulinyová, Anna -- Pohaničová, Jana
František Storno na Slovensku. Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou. Dizertačná práca. 2019. 107 s.
záverečná práca2019Podrobnosti
Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja
Beňák, Miroslav -- Kráľová, Eva
Historické infraštruktúrne systémy, ich adaptabilita a zhodnotenie v kontexte udržateľného rozvoja. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Industrial heritage education by virtual reality
Hain, Vladimír -- Hajtmanek, Roman -- Kráľová, Eva
Industrial heritage education by virtual reality. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 489--496. ISBN 978-619-7408-75-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
Dulín, Adam -- Kráľová, Eva
Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Káva s dekanom
Kalašová, Kristína -- Dubiny, Martin
Káva s dekanom. Informačné listy FA STU, 26. s. 2.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Káva s prodekankou
Dubiny, Martin -- Kalašová, Kristína
Káva s prodekankou. Informačné listy FA STU, 26. s. 2.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Kultivovaná obnova
Vodrážka, Peter
Kultivovaná obnova. Arch, 24. s. 54--59.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
Kolesárová, Lenka -- Kráľová, Eva
Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modrý kameň - pamiatková obnova hradu
Ksiažeková, Veronika -- Hrašková, Nadežda
Modrý kameň - pamiatková obnova hradu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu
Kočišová, Stanislava -- Botek, Andrej
Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu
Müllerová, Alexandra -- Botek, Andrej
Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná telocvičňa
Mačuhová, Daniela -- Polomová, Beata
Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná telocvičňa
Medlenová, Lucia -- Hrašková, Nadežda
Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multifunkčná telocvičňa
Mikátová, Dominika -- Polomová, Beata
Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
Aschenbrierová, Veronika -- Kráľová, Eva
Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Obnova fasád stavieb s prvkami rondokubistickej architektúry v Bratislave a ich farebnosť
Šperka, Eva
Obnova fasád stavieb s prvkami rondokubistickej architektúry v Bratislave a ich farebnosť. In KRÁĽOVÁ, E. -- DUBINY, M. Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bardejov, 2019: Mesto Bardejov, 2019, s. 174--181. ISBN 978-80-570-1163-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave
Husárová, Frederika -- Vodrážka, Peter
Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave
Inczingerová, Lucia -- Vodrážka, Peter
Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930 - 2019)
Moravčíková, Henrieta
Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930 - 2019). Architektúra a urbanizmus, 53. s. 124--125.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Polyfunkčný bytový dom
Sventeková, Karin -- Kráľová, Eva
Polyfunkčný bytový dom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Poznámky k večernému osvetleniu fasád s tektonickým tvaroslovím
Polomová, Beata
Poznámky k večernému osvetleniu fasád s tektonickým tvaroslovím. In KRÁĽOVÁ, E. -- DUBINY, M. Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bardejov, 2019: Mesto Bardejov, 2019, s. 56--67. ISBN 978-80-570-1163-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reflections of architecture: 10,11,12/2018
Moravčíková, Henrieta -- Bartošová, Nina -- Janák, Michal
Reflections of architecture: 10,11,12/2018. Bratislava : Spektrum, 2019. 303 s. ISBN 978-80-227-4930-5.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Reflexie architektúry. Pokus o uchopenie aktuálnej architektonickej diskusie v rámci a nad rámec výučby
Moravčíková, Henrieta
Reflexie architektúry. Pokus o uchopenie aktuálnej architektonickej diskusie v rámci a nad rámec výučby. In SOKOLOVÁ JULIANA, -- RÉVÉSZOVÁ ZUZANA, -- TAJKOV, P. Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania. Zborník konferenčných príspevkov. Košice: : Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2019, s. 133--140. ISBN 978-80-972017-9-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Revitalizácia a pamiatková obnova Hlavnej železničnej stanice v Bratislave
Harniš, Fedor -- Pauliny, Pavol
Revitalizácia a pamiatková obnova Hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Lipiansky, Vladimír -- Kráľová, Eva
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Perejdová, Michaela -- Bartošová, Nina
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Návojský, Richard -- Bartošová, Nina
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Novák, Tomáš -- Bartošová, Nina
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Matoušková, Kristína -- Vodrážka, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Olexa, Marián -- Vodrážka, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Pajerský, Michal -- Pauliny, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Presinszky, Kristián -- Polomová, Beata
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Macharová, Kristína -- Botek, Andrej
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Michalíková, Zuzana -- Botek, Andrej
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Mravík, Adam -- Pauliny, Pavol
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Mihaľová, Zuzana -- Botek, Andrej
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Mesíková, Veronika -- Kráľová, Eva
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Mikovčák, Viktor -- Kráľová, Eva
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rieka a projektívne miesto brehov
Bencová, Jarmila
Rieka a projektívne miesto brehov. In ŠIMKOVIČ, V. -- VOZÁROVÁ, T. Bratislava a more /: Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. Bratislava : Spektrum STU, 2019, s. 63--72. ISBN 978-80-227-4908-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Role of research in architectural education at FA-STU
Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Role of research in architectural education at FA-STU. World Transactions on Engineering and Technology Education, 17. s. 140--145.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Systemizácia porúch a poškodení fasád
Kráľová, Eva
Systemizácia porúch a poškodení fasád. In KRÁĽOVÁ, E. -- DUBINY, M. Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Bardejov, 2019: Mesto Bardejov, 2019, s. 144--153. ISBN 978-80-570-1163-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Veľká Bratislava architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna
Ščepánová, Soňa
Veľká Bratislava architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmanna. Architektúra a urbanizmus, 53. s. 88--102.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici
Vošková, Katarína
Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum Fakulty architektúry STU v Banskej Štiavnici. Pamiatky a múzeá, 68. s. 63--66.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Waterfronts as Integral Part of Cities: Adaptation and Re-Use of Harbour's Industrial Heritage in Bratislava
Bartošová, Nina
Waterfronts as Integral Part of Cities: Adaptation and Re-Use of Harbour's Industrial Heritage in Bratislava. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 657--664. ISBN 978-619-7408-75-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Závody na výrobu hliníka a okolité osídlenie Žiarskej kotliny
Bartošíková, Tereza -- Vodrážka, Peter
Závody na výrobu hliníka a okolité osídlenie Žiarskej kotliny. Dizertačná práca. 2019. 113 s.
záverečná práca2019Podrobnosti