29. 10. 2020  8:57 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 74

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adaptácia objektov industriálnej zóny Chalupkova - Bratislava
Kukučková, Barbora -- Botek, Andrej
Adaptácia objektov industriálnej zóny Chalupkova - Bratislava. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom
Vaňová, Veronika -- Vodrážka, Peter
Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918)
Moravčíková, Henrieta -- Krišteková Pastoreková, Laura -- Lovra, Éva
Antal Paloczi and the beginnings of modern urban planning in the Kingdom of Hungary: the example of Bratislava and Novi Sad (1867-1918). Planning Perspectives, 35. s. 371--381.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Architekti Alois Balán a Jiří Grossmann
Ščepánová, Soňa
Architekti Alois Balán a Jiří Grossmann. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 66--67. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Beckov - Adaptácia a obnova komplexu františkánskeho kláštora pre Centrum novej evanjelizácie
Kanich, Ivan -- Botek, Andrej
Beckov - Adaptácia a obnova komplexu františkánskeho kláštora pre Centrum novej evanjelizácie. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu
Jelínková, Martina -- Kráľová, Eva
Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bratislava, (ne)plánované mesto: poznámky ku skúmaniu a k interpretácii histórie plánovania a výstavby mesta
Moravčíková, Henrieta
Bratislava, (ne)plánované mesto: poznámky ku skúmaniu a k interpretácii histórie plánovania a výstavby mesta. ALFA, 25. s. 29.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie
Andeleková, Nicolette -- Kráľová, Eva
Bratislava, revitalizácia zóny Chalupkova - architektonický návrh objektu kultúrnej funkcie. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory
Lampert, Viktor -- Kráľová, Eva
Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Budovy Kongregácie dcér Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí a ich vývoj v prvej polovici 20. storočia
Botek, Andrej
Budovy Kongregácie dcér Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí a ich vývoj v prvej polovici 20. storočia. In FRANCOVÁ, Z. Mesto a jeho pamäť.: Zborník z vedeckej konferencie 17.-18. október 2018, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2020, s. 129--147. ISBN 978-80-89636-40-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Lackovich, Peter -- Straková, Zuzana
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Context of Space and Time: Church in Baťovany - Partizánske
Bartošová, Nina
Context of Space and Time: Church in Baťovany - Partizánske. In PEŘINKOVÁ, M. -- JÜTTNEROVÁ SANDRA, -- VIDECKÁ LUCIE. Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference: 14-15 October 2020 Ostrava, Czech republic. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2020, s. 10--15. ISBN 978-80-248-4450-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Čierna a biela je dobrá - aj v podkroví
Pauliny, Pavol
Čierna a biela je dobrá - aj v podkroví. Arch, 25. s. 50--55.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Editoriál
Moravčíková, Henrieta
Editoriál. ALFA, 25. s. 2.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Editoriál
Gregor, Pavel -- Legény, Ján
Editoriál. ALFA, 25. s. 2.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav
Benčíková, Simona -- Kalús, Daniel
Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia
Gašparovský, Dionýz -- Polomová, Beata
Generel verejného osvetlenia 3.časť: Analytická fáza generelu osvetlenia. Světlo, 23. s. 39--42.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Haus im Stahlkorsett, Prag
Moravčíková, Henrieta
Haus im Stahlkorsett, Prag. architektur.aktuell, 480. s. 76--85.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Hotel v kontexte mestského prostredia
Kubaliaková, Radka
Hotel v kontexte mestského prostredia. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 52--53. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education
Špaček, Robert -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Challenge and response at all levels in sustainable architecture education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 18. s. 18--23.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Identita miesta a mesta
Bočková, Monika
Identita miesta a mesta. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 8--9. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Ferechová, Kristína -- Straková, Zuzana
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Haladejová, Patrícia -- Bartošová, Nina
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Vlčková, Patrícia -- Vodrážka, Peter
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Mikešová, Hermína -- Pohaničová, Jana
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Komunitné centrum
Kajanová, Bronislava -- Hrašková, Nadežda
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Remenár, Pavol -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Komunitné centrum
Senderáková, Lucia -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Komunitné centrum
Timko, Tomáš -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Urgelová, Katarína -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Vojtek, Pavol -- Pauliny, Pavol
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Sujová, Lenka -- Hrašková, Nadežda
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Hubčík, Ján -- Hrašková, Nadežda
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Furdová, Andrea -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Némethyová, Natália -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Osvaldová, Eliška -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Veselková, Anna -- Vodrážka, Peter
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunitné centrum
Plevjaková, Natália -- Kráľová, Eva
Komunitné centrum. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Konverzia priemyselného objektu č. 60 v Partizánskom
Szanková, Anita -- Bartošová, Nina
Konverzia priemyselného objektu č. 60 v Partizánskom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Mapovanie potenciálov architektonického dedičstva pre rozvoj historických miest
Kiac, Kristína
Mapovanie potenciálov architektonického dedičstva pre rozvoj historických miest. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 50--51. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí
Pohaničová, Jana
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí. Designum, 26. s. 54--63.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie
Končeková, Danica -- Legény, Ján -- Gregor, Pavel
Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne úsilie. Spektrum, 26. s. 58--59.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Moderné napínané fasády počítajú zámerne s umelým svetlom
Polomová, Beata -- Vargová, Andrea
Moderné napínané fasády počítajú zámerne s umelým svetlom. Světlo, 23. s. 50--53.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO)
Mackovčin, Adam -- Kalús, Daniel
Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Nová obytná zóna v Partizánskom
Janušová, Zuzana -- Bartošová, Nina
Nová obytná zóna v Partizánskom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Nový dopravný terminál v Partizánskom
Volf, Karol -- Vodrážka, Peter
Nový dopravný terminál v Partizánskom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Nový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom
Baková, Lenka -- Bartošová, Nina
Nový pavilón na Námestí SNP v Partizánskom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Obnova interiéru farského kostola v Pezinku
Pauliny, Pavol
Obnova interiéru farského kostola v Pezinku. Arch, 25. s. 40--45.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Pamiatková obnova a adaptácia Starej Prachárne v Trnave
Mrvová, Denisa -- Pauliny, Pavol
Pamiatková obnova a adaptácia Starej Prachárne v Trnave. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Pamiatkové zóny v mestách v 21. storočí, limity a perspektívy
Šišláková, Lívia
Pamiatkové zóny v mestách v 21. storočí, limity a perspektívy. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 64--65. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. Eurostav, 26. s. 48--50.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II.
Polomová, Beata
Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. Eurostav, 26. s. 48--50.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Rané neogotické úpravy Dómu sv. Martina v Bratislave
Baxa, Patrik
Rané neogotické úpravy Dómu sv. Martina v Bratislave. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 32--33. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
(Re)interpretácia ľudovej architektúry a súčasný rodinný dom
Kasman, Peter
(Re)interpretácia ľudovej architektúry a súčasný rodinný dom. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 38--39. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž
Pauliny, Pavol
Revitalizácia lokality „Snežienka“: ideová urbanisticko-architektonická súťaž. Arch, 25. s. 58--61.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Rezidencia veľvyslanca
Mučičková, Kristína -- Vodrážka, Peter
Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
S rešpektom k dielu nestora
Pohaničová, Jana
S rešpektom k dielu nestora. Arch, 25. s. 16--21.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Signálny bod večnosti
Botek, Andrej
Signálny bod večnosti. Arch, 25. s. 36--42.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Spilka v areáli Stein2 ožíva
Vodrážka, Peter
Spilka v areáli Stein2 ožíva. Arch, 25. s. 34--36.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Svoradov internát v Bratislave
Szekerová, Diana -- Pohaničová, Jana
Svoradov internát v Bratislave. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Teórie farebných harmónií a ich aplikovateľnosť v architektúre
Cejpková, Silvia
Teórie farebných harmónií a ich aplikovateľnosť v architektúre. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 40--41. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov
Beňačková, Božena -- Polomová, Beata
Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus
Vošková, Katarína
Turistická útulňa ako architektonický počin: Útulňa Banská Štiavnica Ateliér Haus. Arch, 25. s. 32--35.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
(Un)Planned City
Moravčíková, Henrieta -- Szalay, Peter
(Un)Planned City. Architektúra a urbanizmus, 54. s. 2--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
V ako Vydarený
Bočková, Monika
V ako Vydarený. Arch, 25. s. 38--43.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Štefanič, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou
Časnocha, Pavol -- Straková, Zuzana
Vetranie a klimatizácia nebytového objektu s viacúčelovou polyfunkciou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Záchenský, Dávid -- Straková, Zuzana
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Viacúčelová hala v industriálnej zóne v Partizánskom
Rypák, Lukáš -- Vodrážka, Peter
Viacúčelová hala v industriálnej zóne v Partizánskom. Diplomová práca. Bratislava: 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Virtuálna realita ako nástroj performatívneho modelu
Zajíček, Viliam
Virtuálna realita ako nástroj performatívneho modelu. In LEGÉNY, J. -- ROSINOVÁ, L. -- HAJTMANEK, R. Point for science. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 68--69. ISBN 978-80-227-5023-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie
Poliak, Tomáš -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu
Trabalíková, Natália -- Kalús, Daniel
Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel
Ščepánová, Soňa
Významná história budovy Rektorátu STU na Vazovovej ulici v Bratislave: učňovské pokračovacie školy a škola umeleckých remesiel. Spektrum, 26. s. 26--29.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
1120 rokov od obnovenia Veľkomoravskej cirkevnej provincie
Botek, Andrej
1120 rokov od obnovenia Veľkomoravskej cirkevnej provincie. Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 17. s. 111--128.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti