21. 2. 2020  11:31 Eleonóra
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ONDRUŠOVÁ, K. Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938). In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019, s. 18--22.

Originální název: Architecture of the National Bank of Czechoslovakia in the Territory of Present-day Slovakia (1918 - 1938)
Slovenský název:
Autor: Mgr. Katarína Ondrušová (100%)
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Podnázev:
Od strany: 18
Do strany: 22
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Katarína Ondrušová
Poslední změna: 23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019.

Originální název: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)