19. 10. 2019  1:26 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ASCHENBRIEROVÁ, V. -- KRÁĽOVÁ, E. Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nová Maša - Ferdinandova huta, urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie bývalého hutníckeho areálu
Anglický názov: Nová Maša - Ferdinand´s ironwork, urban-architectural study of the revitalization of the former metallurgical complex
Český názov:
Autor: Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, železiarstvo, ironwork, revitalization, inustry heritage, priemyselné dedičstvo, rurálna krajina, rural landscape
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Aschenbrierová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)