22. 10. 2019  18:46 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATIA, M. -- KRÁĽOVÁ, E. Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Banská Bystrica, bývalý meštiansky pivovar - architektonická štúdia revitalizácie areálu
Anglický názov: Banská Bystrica , former urban Brewery - architectural study of the area revitalization
Český názov:
Autor: Ing. arch. Matej Matia
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, revitalization, uniqueness, jedinečnosť, adaptation, adaptácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Matej Matia
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)