18. 11. 2019  19:34 Eugen
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOLESÁROVÁ, L. -- KRÁĽOVÁ, E. Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
Anglický název: Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
Český název:
Autor: Ing. arch. Lenka Kolesárová
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Mestský palác, Trvalá expozícia, Lisbon, Permanent exhibition, Town palace, Lisabon
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lenka Kolesárová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)