Nov 14, 2019   8:42 p.m. Irma
Academic information system

Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

KOLESÁROVÁ, L. -- KRÁĽOVÁ, E. Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu. Diploma thesis. 2019.

Original name: Lisabon - Marvilla, mestský palác, architektonická štúdia revitalizácie opusteného areálu
English name: Lisbon - Marvilla, city palace, architectural study of the revitalization of abandoned complex
Czech name:
Written by (author): Ing. arch. Lenka Kolesárová
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Diploma thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: Mestský palác, Trvalá expozícia, Lisbon, Permanent exhibition, Town palace, Lisabon
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. arch. Lenka Kolesárová
Last change: 06/01/2019 22:25 (Data import from library)