18. 10. 2019  8:22 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÜLLEROVÁ, A. -- BOTEK, A. Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modrý Kameň. Pamiatková obnova hradu
Anglický názov: Modrý Kameň. Monument restoration of the castle.
Český názov:
Autor: Ing. arch. Alexandra Müllerová
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: torsal architecture, pamiatková obnova, Modrý Kameň, náznaková rekonštrukcia, monument restoration, torzálna architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Alexandra Müllerová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)