18. 10. 2019  21:40 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HARNIŠ, F. -- PAULINY, P. Revitalizácia a pamiatková obnova Hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Revitalizácia a pamiatková obnova Hlavnej železničnej stanice v Bratislave
Anglický názov: Revitalisation and Monument Restoration of the Main Railway Station in Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Fedor Harniš
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: station, železnica, hlavná stanica, architecture, railway, stanica, main station, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Fedor Harniš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)