27. 1. 2020  16:47 Bohuš
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUSÁROVÁ, F. -- VODRÁŽKA, P. Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave
Anglický název: Monument Restoration of Historical Building of the Main Railway Station in Bratislava
Český název:
Autor: Ing. arch. Frederika Husárová
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: funkcia, restoration, station, function, železnica, múzeum, museum, railway, stanica, obnova
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Frederika Husárová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)