22. 10. 2019  3:45 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUSÁROVÁ, F. -- VODRÁŽKA, P. Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Pamiatková obnova historickej budovy Hlavnej stanice v Bratislave
Anglický názov: Monument Restoration of Historical Building of the Main Railway Station in Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Frederika Husárová
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: funkcia, restoration, station, function, železnica, múzeum, museum, railway, stanica, obnova
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Frederika Husárová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)