15. 10. 2019  13:50 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

INCZINGEROVÁ, L. -- VODRÁŽKA, P. Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Pamiatková obnova hlavného objektu cvernovej továrne Danubius v Bratislave
Anglický názov: Monument Restoration of the main Building of the Danubius Factory in Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lucia Inczingerová
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: thread factory, didaktika, cvernovka, industry, didactics, industriál, variability, variabilita
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lucia Inczingerová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)