16. 10. 2019  23:08 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DULÍN, A. -- KRÁĽOVÁ, E. Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kaštieľ Uhrovec, architektonická štúdia revitalizácie objektu a historického areálu
Anglický názov: Uhrovec mansion, architectural study of the revitalization of the building and historical area
Český názov:
Autor: Ing. arch. Adam Dulín
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Zay family, mansion, kaštieľ, Uhrovec, rod Zay, park
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Adam Dulín
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)