19. 10. 2019  22:19 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAIN, V. -- HAJTMANEK, R. -- KRÁĽOVÁ, E. Industrial heritage education by virtual reality. In SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019, s. 489--496. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originálny názov: Industrial heritage education by virtual reality
Slovenský názov:
Autor: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (40%)
Ing. arch. Roman Hajtmanek (30%)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (30%)
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav architektúry občianskych budov
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Podnázov:
Od strany: 489
Do strany: 496
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. Sofia: STEF92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-75-1.

Originálny názov: SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-619-7408-75-1
Vydavateľ: STEF92 Technology
Miesto vydania: Sofia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)