20. 10. 2019  17:00 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVENTEKOVÁ, K. -- KRÁĽOVÁ, E. Polyfunkčný bytový dom. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový dom
Anglický názov: Multifunctional Apartment House
Český názov:
Autor: Bc. Karin Sventeková
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunkcia, Dúbravka, apartment house, bytový dom, polyfunction
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Karin Sventeková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)