25. 10. 2020  9:10 Aurel
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRESINSZKY, K. -- POLOMOVÁ, B. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov:
Residence of Ambassador
Český názov:
Autor:
Bc. Kristián Presinszky
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: funkcia, minimalizmus, function, súkromie, minimalism, privacy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Kristián Presinszky
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)