15. 10. 2019  13:03 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKÁTOVÁ, D. -- POLOMOVÁ, B. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Dominika Mikátová
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hall, telocvičňa, sport, gymnasium, hala, šport
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominika Mikátová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)