20. 11. 2019  12:32 Félix
Akademický informační systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MRAVÍK, A. -- PAULINY, P. Rezidencia veľvyslanca. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Rezidencia veľvyslanca
Anglický název: Residence of Ambassador
Český název:
Autor: Bc. Adam Mravík
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: construction system, residence, architecture, veľvyslanec, rezidencia, konštrukčný systém, ambassador, architektúra
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Mravík
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)