21. 10. 2019  9:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRAVÍK, A. -- PAULINY, P. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of Ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Adam Mravík
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: construction system, residence, architecture, veľvyslanec, rezidencia, konštrukčný systém, ambassador, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adam Mravík
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)