16. 10. 2019  21:28 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAČUHOVÁ, D. -- POLOMOVÁ, B. Multifunkčná telocvičňa. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Multifunkčná telocvičňa
Anglický názov: Multifunction Gym
Český názov:
Autor: Bc. Daniela Mačuhová
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Sport hall, Gym, Telocvičňa, Občianska budova, Mlada Garda, Športová hala, Public building, Stavba pre šport, Mladá Garda, Športový areál, Sport complex, Building for the sport
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Daniela Mačuhová
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)