15. 10. 2019  1:21 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MESÍKOVÁ, V. -- KRÁĽOVÁ, E. Rezidencia veľvyslanca. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Rezidencia veľvyslanca
Anglický názov: Residence of the ambassador
Český názov:
Autor: Bc. Veronika Mesíková
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Residence, Rezidencia, Funkcia, Architektúra, Architecture, Function
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Veronika Mesíková
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)