17. 10. 2019  5:43 Hedviga
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRAŠKOVÁ, N. Bretónsko - Normandia: Putovanie za históriou - od megalitov po Le Corbusiera. Bratislava : Spektrum STU, 2019. 20 s. ISBN 978-80-227-4900-8.

Originálny názov: Bretónsko - Normandia: Putovanie za históriou - od megalitov po Le Corbusiera
Anglický názov: Bretagne-Normandie.
Autor: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
ISBN: 978-80-227-4900-8
Vydavateľ: Spektrum STU
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán: 20
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: dejiny, parky historické, Francúzsko, Ľudovít XIV., Versailles, záhrady, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)