14. 10. 2019  13:18 Boris
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLOMOVÁ, B. -- HANULIAK, P. -- VARGOVÁ, A. Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building. In ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019, s. 526--534. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originálny názov: Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building
Slovenský názov:
Autor: Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (33%)
Ing. Peter Hanuliak, PhD. (34%)
Ing. Andrea Vargová, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Podnázov:
Od strany: 526
Do strany: 534
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ZANELLI ALESSANDRA, -- MONTICELLI CAROL, -- MOLLAERT MARIJKE, -- STIMPFLE BERND. Proceedings of the TensiNet Symposium 2019. Milan, Italy: Maggioli SpA, 2019. ISBN 978-88-916-3245-6.

Originálny názov: Proceedings of the TensiNet Symposium 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Zanelli Alessandra
Monticelli Carol
Mollaert Marijke
Stimpfle Bernd
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-88-916-3245-6
Vydavateľ: Maggioli SpA
Miesto vydania: Milan, Italy
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 13.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)