23. 10. 2019  18:23 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URLANDOVÁ, A. Farba v architektúre: reminiscencie a súčasnosť. Remeslo, umenie, dizajn, 20. s. 52--53.

Originálny názov: Farba v architektúre: reminiscencie a súčasnosť
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Remeslo, umenie, dizajn
Číslo zväzku (ročník): 20
Od strany: 52
Do strany: 53
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Remeslo, umenie, dizajn. 2019.

Originálny názov: Remeslo, umenie, dizajn
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)