16. 10. 2019  18:43 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORAVČÍKOVÁ, H. Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930 - 2019). Architektúra a urbanizmus, 53. s. 124--125.

Originálny názov: Pocta skvelému človekovi, historikovi a kritikovi architektúry: Friedrich Achleitner (1930 - 2019)
Anglický názov: Tribute to the great man, architecture historian and critic: Friedrich Achleitner (1930 - 2019)
Autor: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (100%)
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Architektúra a urbanizmus
Číslo zväzku (ročník): 53
Od strany: 124
Do strany: 125
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Architektúra a urbanizmus. 2019.

Originálny názov: Architektúra a urbanizmus
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)